Projekt koncepcyjny / program funkcjonalno - użytkowy (PFU)

Dobrze czujemy się w szerokich ramach definicji projektu koncepcyjnego i gdy wspólnie z inwestorem dobieramy szczegółowość opracowań optymalną do danego zadania. Każdy projekt jest inny, zwłaszcza muzealny, ale z reguły na tym etapie wydajemy już:

- opisy z zarysem scenariusza,
- rzuty z aranżacją przestrzeni wystawowej,
- uproszczone makiety obrazujące rozwiązanie przestrzenne poszczególnych galerii lub kondygnacji,
- wizualizacje wybranych przestrzeni,
- niezbędne założenia techniczne dla systemów multimedialnych i sterowania, oświetlenia ekspozycyjnego oraz w zakresie infrastruktury budynkowej,
- kosztorysy i specyfikacje uproszczone.

Najczęściej praca nad projektem koncepcyjnym ma na celu przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą PZP oraz organizację postępowania przetargowego. Odpowiednio przygotowany projekt koncepcyjny jako element kompleksowego programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) to często najlepszy wybór w zakresie planowania inwestycji związanej z budową wystaw muzealnych. Doradzając inwestorowi na tym etapie, skupiamy się nie tylko na rzetelnej i kreatywnej pracy projektowej, czego owocem jest spójna koncepcja przestrzenno - plastyczna. Zamawiający może liczyć na nas również w zakresie kompleksowych opracowań programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) zgodnych z rozporządzeniem, a także na wsparcie w samym procesie inwestycyjnym, gdzie nasz obiektywizm pomaga skutecznie zorganizować i rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.