Projekt wykonawczy / kompleksowe projektowanie

Do prawidłowej realizacji inwestycji niezbędna jest dokumentacja wykonawcza. Jeśli zamierzenie inwestycyjne tego wymaga, etap projektów wykonawczych jest poprzedzony projektem budowlanym. Zakresy tych opracowań określa Rozporządzenie. Projekt wykonawczy powinien określać sposób budowy wystawy w ujęciu szczegółowym i z reguły wydajemy tu:

- rzuty, charakterystyczne przekroje, rozwinięcia wybranych ścian i widoki wybranych elementów ekspozycyjnych z określeniem umiejscowienia elementów graficznych i ikonograficznych,
- detale i rysunki stałych fragmentów wnętrza i wyposażenia, które wymaga szczegółowego rozwiązania i dokładnego określenia sposobu wykonania,
- wizualizacje i widoki elementów wystawienniczych, określenie rodzajów, faktury i kolorystyki użytych materiałów,
- projekt graficzny wystawy, ikonografia, typografia,
- projekt identyfikacji wizualnej wystawy lub muzeum,
- projekty technologii multimedialnej i sterowania,
- projekty stanowisk interaktywnych i mechatronicznych,
- projekt aplikacji i treści multimedialnej,
- projekt systemu personalizacji wystawy i audioprzewodnika,
- projekt oświetlenia ekspozycyjnego,
- scenariusz wystawy,
- projekty niezbędnych instalacji budynkowych, elektrycznych i niskoprądowych,
- kosztorysy i specyfikacje szczegółowe.

Inwestycje związane z budową wystaw często planowane są tak, by projekt wykonawczy znajdował się w zakresie prac wykonawcy robót. Jednak w razie potrzeby chętnie podejmuje my się wyzwania jakim jest opracowanie kompleksowych projektów wykonawczych w zakresie budowy wystaw muzealnych, dobierając do realizacji odpowiedni zespół branżystów - wykonawców. Taka usługa obejmuje również niezbędne uzgodnienia, opinie rzeczoznawców, kon sultacje NIMOZ czy prototypowanie. Przygotowując postępowanie przetargowe bazujące na projekcie wykonawczym, inwestor może liczyć na naszą pomoc również w jego skutecznej organizacji i rozstrzygnięciu