Koncepcja wstępna /
pozyskiwanie dofinansowania

Zawsze zachęcamy instytucje kultury do rozpoczęcia współpracy już na początku projektu. Taki model niesie ogromne korzyści dla obu stron. Bardzo dobrym momentem jest etap poszukiwania zewnętrznego dofinansowania, podczas którego doradzamy i kompleksowo opracowujemy wkłady merytoryczne do wniosków, zarówno w ramach starań o pozyskanie środków europejskich, jak i krajowych lub regionalnych. Z doświadczenia wiemy, że błędy popełnione w tej wstępnej fazie, bardzo często ciężko naprawić w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Co zatem zyskuje inwestor zapraszając nas na etapie kompletowania wniosku o dofinansowanie? Przede wszystkim jednego partnera do współpracy nad opracowaniem pierwszych pomysłów i podstawowych założeń dla przyszłej inwestycji, co znacznie upraszcza ten etap prac. Na podstawie pierwszych uzgodnień technicznych i merytorycznych, pomagamy określić ramy przyszłej inwestycji, w przypadku wystawy muzealnej będzie to wstępna koncepcja z aranżacją przestrzeni i zarysem scenariusza, niezbędną infrastrukturą techniczno-budynkową i szacunkowym kosztorysem inwestycji. Takie kompleksowe opracowanie wraz z wizualizacjami i opisami rozwiązań, zoptymalizowane pod kątem danej procedury oceniania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, maksymalizuje szanse na pozyskanie środków i nasze wspólne perspektywy na sukces całego projektu.

Przy okazji zawsze czujemy satysfakcję, gdy w ramach współpracy możemy przyczynić się do wyrównywania dostępu do kultury i nowoczesnych technologii!