Nadzór autorski / inwestorski

Korzyści w delegowaniu nam zadań związanych z kontrolą nad realizowaną inwestycją jest wiele. W ramach naszej oferty w zakresie nadzorów należy wymienić między innymi:

- konsultacje na etapie organizacji postępowania przetargowego (konstrukcja SWZ, kryteria oceny ofert, odpowiedz i na pytania formalne) oraz jego rozstrzygnięcia (ocena ofert i ich zgodności z SWZ, konsultacje merytoryczne),
- wsparcie na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego (opiniowanie rozwiązań, kart zatwierdzeń materiałowych, rewizje projektowe),
- wsparcie na etapie realizacji nad wykonawstwem (udział w naradach budowlanych, nadzór nad realizacją prac na budowie, odbiory techniczne).

Nasze wieloletnie doświadczenie w inwestycjach z sektora publicznego oraz obiektywizm zapewniają właściwą reprezentację interesów inwestora, a prowadzony przez nas nadzór autorski to gwarancja realizacji wizji projektowej i minimalizacja problemów. Jeśli zamierzenie budowlane tego wymaga, służymy również wsparciem w ramach nadzoru inwestorskiego.