ZAMEK PIASTOWSKI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Projekt koncepcyjny modernizacji i rozbudowy wystawy stałej Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim

Opis projektu:

Wystawa został zaprojektowana w oparciu o udostępnioną dokumentację „koncepcji programowo-przestrzennej odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim” opracowaną przez Autorską Pracownię dr inż. arch. Macieja Małachowicza. Ekspozycja prezentująca ponad 1000-letnią historię Krosna Odrzańskiego oraz całego regionu została podzielona na następujące tematy: „Historia Św. Jadwigi Śląskiej i Henryka I Brodatego”, „Tysiąc lat historii Krosna Odrzańskiego i regionu”, „Rycerskie średniowiecze”, „Tradycje miodowo-winiarskie”, „Średniowieczne narzędzie egzekwowania prawa”.

ZAKRES REALIZACJI:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- scenariusz wystawy
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych oraz wyposażenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło