Muzeum Pamięci i Tożsamości w Toruniu

Projekt koncepcyjny oraz scenariusz wystawy stałej Muzeum Pamięci i Tożsamości w Toruniu

Opis projektu:

Projekt polegał na stworzeniu „próbki projektowej” opracowanej na potrzeby oferty w postępowaniu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej na rzecz Muzeum Pamięci i Tożsamości im. św. Jana Pawła II”. Wystawa opowiada o dziejach Polski widzianych oczyma Papieża Polaka, wielkiego duchowego przywódcy naszego kraju. Jej narracja buduje się na koncepcji ojczyzny Jana Pawła II. “Ojczyzna (...) to jest dziedzictwo, a równocześnie wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania - w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu, termin, naród oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą” (Jan Paweł II “Pamięć i tożsamość”).

ZAKRES REALIZACJI:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji wybranych stref problemowych
- scenariusz wystawy wybranych stref problemowych
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty
- wizualizacje wybranych stref wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych oraz wyposażenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło