MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

Projekt wystawy stałej "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Opis projektu:

Wystawa zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku muzealnym, na terenie miejscowości Dziekanowice. Projekt koncepcyjny obejmuje przestrzeń wystawy stałej i strefę wejściową o powierzchni 911,56 mkw. oraz przestrzeń wystaw czasowych o powierzchni 147,07 mkw. Ekspozycja została opracowana na podstawie scenariusza wystawy, autorstwa dr Janusza Góreckiego oraz koncepcji Wojciecha Kujawy. Wystawa opowiada dzieje grodu znajdującego się na wyspie Jeziora Lednickiego oraz historię ziem polskich okresu przedpaństwowego, początków państwa Polskiego i dynastii piastowskiej.

ZAKRES REALIZACJI:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- rysunki stanowisk ekspozycyjnych i scenografii wystawy
- wizualizacje wnętrz wystawy
- wizualizacje wybranych stanowisk
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia
- opis oświetlenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło