WYSTAWA "OBŁAWA AUGUSTOWSKA” W BUDYNKU „DOMU TURKA” W AUGUSTOWIE

Konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji "Obława Augustowska - punkt kulminacyjny wystawy".

Opis projektu:

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu ekspozycji "Obława Augustowska - punkt kulminacyjny wystawy". Przestrzeń wystawiennicza została poświęcona Obławie Augustowskiej. Ekspozycja przedstawia sytuację międzynarodową i polityczną w kraju po zakończeniu II wojny światowej; podziemie niepodległościowe; przyczyny, przebieg i miejsce Obławy Augustowskiej oraz jej ofiary.

ZAKRES REALIZACJI:

- opis projektowy ze ścieżką zwiedzania
- opis elementów i personalizacji wystawy
- podział tematyczny przestrzeni
- wizualizacje wnętrz wystawy

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło