MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY

Wystawa o charakterze edukacyjnym została zrealizowana na planie budynku dawnej tkalni obozowej. Ekspozycja prezentuje zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie badań prowadzonych w ramach zadania „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Ekspozycja została zrealizowana na podstawie scenariusza wystawy autorstwa dyrektora Muzeum Gross-Rosen Janusza Barszcza oraz we współpracy i na zlecenie wykonawcy wystawy - firmy PPHU Hostal S.J.

ZAKRES REALIZACJI:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- rysunki stanowisk ekspozycyjnych i scenografii wystawy
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia
- opis oświetlenia
- nadzór autorski

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło