MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM

Projekt koncepcyjny oraz scenariusz wystawy stałej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Opis projektu:

Projekt wystawy stałej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem został opracowany na podstawie wytycznych i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, tj.: koncepcji wystawy stałej uwzględniającej podstawowe założenia merytoryczne oraz bloki tematyczne, spisu eksponatów i rzutu wystawy. Projekt obejmuje opracowanie trzech przestrzeni muzeum, przeznaczonych dla zwiedzających: hol ekspozycyjny o powierzchni 191,88 m2, sala ekspozycyjna o powierzchni 1096,54 m2, sala edukacyjna o pow. 151,02 m2. Ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. Wprowadza zwiedzającego w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe, zapoznaje go ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie. Wystawa obejmująca hol i salę ekspozycyjną, została podzielona na 10 bloków tematycznych oraz wstęp. Trasa zwiedzania ekspozycji została poprowadzona chronologicznie przez wszystkie działy tematyczne, a zaprojektowana struktura wnętrza wprowadza odwiedzającego w kolejne wątki wystawy.

ZAKRES REALIZACJI:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- scenariusz wystawy
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- rysunki stanowisk ekspozycyjnych i scenografii wystawy
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia
- opis oświetlenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło