MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE

Projekt badawczo-wdrożeniowy wystawy czasowej „Wokół jeleniogórskiego ratusza - miejsca, firmy i ludzie”

Opis projektu:

Projekt badawczo-wdrożeniowy wystawy czasowej został zrealizowany w ramach współpracy Muzeum Karkonoskiego z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt został opracowany na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Autorami projektu są studenci I i II roku studiów magisterskich z Pracowni Projektowania Architektury. Ekspozycja została zaprojektowana na podstawie scenariusza autorstwa kuratora wystawy Roberta Rzeszowskiego. Prezentuje historię jeleniogórskiego rynku, 58 kamienic, ratusza oraz kupców i firm, które działały w mieście od XVII wieku do 1945 roku. Na wystawie zostały przedstawione zabytki ze zbiorów Muzeum oraz Archiwum Państwowego: dokumenty, grafiki, kartki pocztowe, zdjęcia, zabytki cechowe, tkaniny, starodruki oraz rzemiosło artystyczne i ludowe.

W ramach projektu została zrealizowana makieta jeleniogórskiego rynku w skali 1:50. W skład makiety o podstawie 3100 x 4000 mm wchodził plac ratuszowy wraz z przylegającymi do rynku ulicami oraz 58 przestrzennych modeli kamienic tworzących 6 pierzei.

ZAKRES REALIZACJI:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- projekt wykonawczy stanowisk, elementów aranżacji oraz scenografii
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- rysunki stanowisk ekspozycyjnych i scenografii wystawy
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis wyposażenia
- opis oświetlenia
- nadzór nad realizacją makiety
- nadzór autorski

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło