DWOREK MARII DABROWSKIEJ W RUSSOWIE

Projekt badawczo-wdrożeniowy został zrealizowany przy współpracy z dr. Damianem Banaszem na potrzeby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Projekt obejmował modernizację ekspozycji w Oddziale Literackim - Dworek Marii Dąbrowskiej oraz skansen w Russowie.
W dworku została zaprojektowana wystawa prezentująca zbiór fotografii i dokumentów dotyczących życia Marii Dąbrowskiej i jej rodziny oraz przestrzeń poświęcona polskiej produkcji filmowej pt. "Noce i dnie" w reż. Jerzego Antczaka. W budynku spichlerza została zaprojektowana ekspozycja stała rzeźby ludowej będącej w zbiorach Działu Etnograficznego MOZK.

ZAKRES REALIZACJI:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło