CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ RATUSZ W OŁAWIE

Ekspozycja została zaprojektowana na planie pomieszczeń zlokalizowanych w przestrzeni piwnicy i parteru w budynku Ratusza w Oławie. Prezentuje historię Oławy na tle dziejów Śląska, rozwój przestrzenny miasta od średniowiecza do czasów współczesnych, sylwetki znanych osób związanych z Oławą, a także zwykłych mieszkańców, którzy osiedlili się tu po II wojnie światowej w wyniku zmian terytorialnych państwa polskiego.
Opracowanie zostało zrealizowane na podstawie scenariusza wystawy autorstwa dr Elżbiety Kołaczkiewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz we współpracy z Biurem Projektów "BAPS" Piotr Szarejko - głównym wykonawcą.

ZAKRES REALIZACJI:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty, przekroje
- wizualizacje wnętrz wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia
- opis oświetlenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło