MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU

Konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Opis projektu:

Projekt koncepcyjny modernizacji wystawy stałej obejmuje przestrzeń o powierzchni 1560 mkw., w skład której wchodzi: strefa wejścia, hol główny, sala wielofunkcyjna, sala wystaw czasowych oraz przestrzenie wystawy stałej zlokalizowane na trzech poziomach budynku głównego Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Sale wystawiennicze zostały wyposażone w sprzęt multimedialny oraz narzędzia ekspozycyjne pozwalające zwiedzającym na zgłębienie wiedzy dotyczącej pradziejów Pomorza oraz wczesnośredniowiecznego Gdańska. Ważnymi elementami wystawy są dioramy i rekonstrukcje prezentujące warunki środowiskowe i mieszkalne gdańszczan. Ekspozycja ma charakter wystawy edukacyjnej, multimedialnej oraz interaktywnej.

ZAKRES REALIZACJI:
- program funkcjonalno-użytkowy wystawy
- projekt koncepcyjny rozwiązań aranżacji
- podział tematyczny przestrzeni wystawy
- rozwiązania szlaków zwiedzania
- rysunki techniczne wnętrza wystawy - rzuty
- wizualizacje wnętrza wystawy
- opis techniczny elementów multimedialnych
- opis wyposażenia

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło