Koncepcja ekspozycji w krypcie i przedsionku Katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Koncepcja ekspozycji w krypcie i przedsionku Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w ramach projektu: „Przebudowa Kościoła Akademickiego w Katedrze Chrystusa Króla, Katowice, Ul. Plebiscytowa 49a”

Opis projektu:

Ideą projektu było stworzenie w Katedrze Chrystusa Króla wystawy historycznej Katowic (w strefie komunikacji) oraz ekspozycji uzupełniającej drogę krzyżową.

ZAKRES REALIZACJI:

- Opis techniczno-funkcjonalny i aranżacji wystawy elementów scenografii, narzędzi wystawienniczych oraz rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami;
- Rzut układu funkcjonalno-użytkowego wystawy uwzględniający podział stref tematycznych;
-  Przedstawienie na rzucie kierunku i przebiegu ścieżki zwiedzania;
-  Wizualizacje wystawy;
-  Zestawienie podstawowych materiałów i prac;
-  Kosztorys inwestorski;
-  Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych

Autor projektu: dr hab. Katarzyna Anna Jagiełło